Pampublikong pweding puntahan OR Matatawagan

Suporta para sa mga internasyonal na mag-aaral 留学生支援

現在のページは
Tuktok na pahina
Suporta para sa mga internasyonal na mag-aaral

Hiroshima Support Center Para Sa Mga International Students

Ang Hiroshima Support Center Para Sa Mga International Students, na itinatag noong 2011 sa pakikipagtulungan ng lahat ng industriya, gobyerno, at akademya sa Hiroshima Prefecture, ay nasa Hiroshima International Center at nakikibahagi sa iba’t ibang aktibidad mula sa pagtanggap ng mga dayuhang estudyante hanggang sa pagsuporta sa kanilang pagpapanatili…

Para sa mga detalye, pakitingnan ang Hiroshima Study Abroad Portal Site.

Hiroshima Study Abroad Portal Site

Impormasyon ng negosyo

Mangyaring tingnan ang site ng Hiroshima Study Abroad Portal para sa mga detalye ng negosyo.

Information on Its Business Operations

↑ Sa tuktok ng pahina