Pampublikong pweding puntahan OR Matatawagan

Paano Gamitin Ang Hiroshima International Center ひろしま国際センターの利用方法

現在のページは
Tuktok na pahina
Paano Gamitin Ang Hiroshima International Center

Panimula ng Hiroshima International Center

Ang Hiroshima International Center (HIC) ay itinatag para sa mga layunin ng “internasyonalisasyon ng rehiyon,” “pag-unlad ng bayan na nagpapadali para sa mga dayuhan na manirahan,” at “pagsulong ng internasyonal na pagpapalitan ng mga mamamayan.”
Nagbibigay kami ng impormasyong pang-administratibo at pamumuhay, mga serbisyo sa konsultasyon sa buhay, at iba’t ibang serbisyo para sa pagtataguyod ng internasyonal na palitan. Inaasahan namin ang iyong pagkonsulta.

 

学習スペース
PC
相談ブース
交流ホール

Hiroshima International Center Services

(1)Konsultasyon para sa dayuhan

Hiroshima Foreigner Multilingual General Consultation Service

Ang HIC ay mayroong isang foreigner consultation desk upang ang mga dayuhan ay mamuhay nang may kapayapaan ng isip at makatugon nang naaangkop sa mga problemang dulot ng pagkakaiba sa wika at pamumuhay.

Nilalaman ng mga konsultasyon Inpormasyon ng contact Suportadong mga Wika
■Pangkalahatang Konsulta Araw ng aming Serbisyo(Lunes-Biyernes) Libreng tawag

TEL 0120-783-806

(Maaring gamitin ang telephone number . cellphones at smartphones.)

Ingles, Intsik, Vietnam, Koreano, Tagalog, Portugal, Indonesia, Thailand, Spain, Nepal, Ruso , Ukrainian
■Propesyonal na Konsultasyon
STATUS OF RESIDENCE(Huwebes / Sabado)
SOCIAL INSURANCE~WORKING CONDITIONS(Huwebes / Sabado)
BATAS , LEGAL NA BAGAY AT KARAPATANG-PANTAO(Sabado)

(2)Suporta sa interpretasyon

Boluntaryo ng medikal na interpreter

Magpapadala kami ng mga boluntaryong medical interpreter sa mga ospital, atbp. upang ang mga dayuhang residente na hindi bihasa sa Japanese ay makatanggap ng mga serbisyong medikal at kalusugan nang may kapayapaan ng isip.

Interpreter / gabay, boluntaryo sa pagsasalin

Nagbibigay kami ng mga interpreter at gabay para sa iba’t ibang sitwasyon, kabilang ang mga internasyonal na proyekto ng palitan, at nagsasalin ng mga materyales para sa mga dayuhang residente ng mga lokal na pamahalaan.

(3)Suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon

Isang pares o one on one ang pag-aaral ng Japanese

Ang sistemang ito ay naglalayong isulong ang internasyonal na pagpapalitan at pag-unawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga dayuhan na gustong matuto ng Japanese at mga boluntaryong gustong magturo ng Japanese na tig isang pares (pair).

(4)Internasyonal na palitan

Exchange hall (Maybayad)

交流ホール
1.Layunin ng paggamit

Para sa mga kaganapang ginanap upang isulong ang internasyonal na pagpapalitan, internasyonal na kooperasyon, at internasyonal na pagkakaunawaan

2.Mga tuntunin ng paggamit (tumutugma sa alinman sa mga sumusunod)

(A) Internasyonal na proyekto sa promosyon ng palitan
(B) pang-internasyonal na pag-unawa sa promosyon ng negosyo
(C) Internasyonal na proyekto ng kooperasyon
(D) Iba pang mga negosyo na nag-aambag sa internasyonalisasyon

3.Oras ng paggamit

Lunes-Biyernes: 10:00-18:30
Sabado: 9:30-17:30
Mga Tala:
・ Ang oras ng paggamit ay dapat hindi bababa sa 30 minuto kasama na ang paghahanda at pag-aayos ng venue.
・ Dapat maghanda ang organizer para sa pag-set up ng venue maliban sa AV equipment.

4.Uri ng paggamit at oras ng aplikasyon
Pag-uuri Malaking bulwagan Maliit na bulwagan
Pagtanggap ng aplikasyon Tinanggap mula sa nakaraang dalawang buwan Tinanggap mula sa nakaraang dalawang buwan

Mga Tala: Hindi ito nalalapat kapag ginagamit ito sa negosyo ng sentrong ito.

5.bayad sa paggamit
Mga pasilidad na ginamit, atbp. bayad sa paggamit
malaking bulwagan 2,400 yen bawat oras (tingnan ang Mga Tala 2)
Maliit na bulwagan 1,200 yen bawat oras (tingnan ang Mga Tala 2)
AV equipment (projector, mikropono) 500 yen bawat araw

Mga Tala 1: Ang buong pagbabayad ay dapat gawin sa oras ng aplikasyon. Sa kaso ng pagkansela, ang bayad sa aplikasyon ay hindi ibabalik.
Mga Tala 2: Ang bayad sa paggamit para sa paggamit para sa mga komersyal na kaganapan ay doble sa halaga sa itaas.

6.I-download ang application form

交流ホール利用申込書(Word)     交流ホールご利用の皆様へ(PDF)
※Japanese lang

Sulok sa pagbabasa ng pahayagan / magazine

Bilang karagdagan sa mga materyales sa pagtuturo para sa pag-aaral ng wikang Hapon, malaya kang makakapag-browse ng mga pahayagan, magasin, atbp. sa museo. Gayunpaman, hindi ito maaaring rentahan.

(5)Suporta para sa mga internasyonal na mag-aaral

Nag-set up kami ng Hiroshima Prefectural International Student Support Center sa aming center para suportahan ang mga dayuhang estudyante. Pakitingnan ang homepage na ito para sa mga detalye.
https://www.int-students-hiroshima.jp/en/

(6)iba pa

Nagdaraos kami ng mga kaganapan tulad ng mga seminar na itinataguyod ng HIC paminsan-minsan. Ipapaalam namin sa iyo ang pinakabagong impormasyon sa website na ito.

Pangkalahatang-ideya ng pasilidad

Address 〒730-0037 8-18 Nakamachi, Naka-ku, Hiroshima-shi Hiroshima Crystal Plaza 6F
TEL 082-541-3777
FAX 082-243-2001
E-mail hic@hiroshima-ic.or.jp
URL https://www.hiroshima-ic.or.jp
Mga oras ng pagbubukas Lunes-Biyernes 10:00-19:00
Sabado 9:30-18:00
Mga saradong araw: Tuwing Linggo at mga pampublikong pista opisyal
Mga holiday sa katapusan ng taon at Bagong Taon (Disyembre 28-Enero 4)

↑ Sa tuktok ng pahina