(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

Hỗ trợ du học sinh 留学生支援

現在のページは
Trang đầu
Hỗ trợ du học sinh

Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima

Được thành lập vào năm 2011, với sự hợp tác của tất cả các ngành công nghiệp, chính phủ và học viện ở tỉnh Hiroshima, Trung tâm Hỗ trợ du học sinh Tỉnh Hiroshima đặt văn phòng tại Trung tâm Quốc tế Hiroshima và có nhiều hoạt động khác nhau từ tiếp nhận đến hỗ trợ sinh viên nước ngoài nhiều mặt.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem tại Trang web Cổng thông tin Du học Hiroshima.

Hiroshima Study Abroad Portal Site

Thông tin các doanh nghiệp

Vui lòng xem trang Cổng thông tin du học Hiroshima để biết thông tin chi tiết về các doanh nghiệp.

Giới thiệu dự án

↑ Lên đầu trang