(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

Lớp học tiếng Nhật một thầy một trò. ワンペア日本語学習

現在のページは
Trang đầu
Lớp học tiếng Nhật một thầy một trò.

Đây là chế độ nhằm mục đích thúc đẩy giao lưu quốc tế, sự hiểu biết quốc tế thông qua việc học tiếng Nhật giữa một người nước ngoài muốn học tiếng Nhật và một tình nguyện viên muốn dạy tiếng Nhật.

Thời gian

Đăng ký thời gian học phù hợp với mình trong giờ hoạt động của Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima (HIC). Chúng tôi sẽ giới thiệu tình nguyện viên hợp điều kiện đó, nên có thể học trong thời gian lịch trình của mình.

Thời gian hoạt động của HIC

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 10:00~19:00
Thứ Bảy 9:30~18:00
Chủ Nhật và ngày lễ
Những ngày cuối và đầu năm
không hoạt động

Nơi học

Quầy giao lưu của HIC

Trình độ yêu cầu

Có thể nói tiếng Nhật ở mức độ nào đó. (đối với người hoàn toàn không thể nói được tiếng Nhật, thì chúng tôi khuyến khích nên học lớp học tiếng Nhật)

Thầy/ cô dạy

Người đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ học tiếng Nhật một thầy một trò (không phải là chuyên gia giáo dục tiếng Nhật)

Phương thức đăng ký

Vui lòng đến quầy thông tin của HIC

Điều kiện học

(※) Yêu cầu đăng ký hội viên khi bắt đầu học với tình nguyện viên.

(※)Vui lòng liên hệ nhân viên đê biết thêm thông tin về hội viên.

Hội viên của HIC

Phí hội viên: 2000 yên (học sinh người nước ngoài là 1000 yên) (※)Cần trình thẻ học sinh.

Thời hạn có hiệu lực: trong vòng 1 năm từ ngày trả phí hội viên

Nơi liên hệ

Hiroshima-shi, Naka-ku, Naka-machi, 8-18 tòa nhà Hiroshima Crystal Plaza tầng 6
(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima
Phòng đảm nhiệm học tập tiếng Nhật một thầy một trò
ĐT:082-541-3777  FAX:082-243-2001
E-mail:onepair@hiroshima-ic.or.jp

↑ Lên đầu trang