(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

Tin tức お知らせ

現在のページは
Trang đầu
Tin tức
chuyên mục: Thông báo
2022/11/09 【12/3~17】Phân phối miễn phí cá ...

【12/3~17】Phân phối miễn phí các số và sách trở lại của tạp chí

2022/11/09

  • Thông báo

12がつ3(にち(()からセンターにおいてある(ふる外国(がいこく雑誌(ざっしや 日本(にほん雑誌(ざっし無料(むりょう(って(かえ ることができます。 くわしくはチラシ(ちらし(てください。

問合(といあわ(さきインフォメーションデスク(いんふぉめーしょんですく(情報相談員(じょうほうそうだんいん)

【TEL】082-541-3888

【mail】hicinfo@hiroshima-ic.or.jp

PDFチラシへ


↑ Lên đầu trang