Pampublikong pweding puntahan OR Matatawagan

Konsultasyon sa Email Para sa mga Dayuhan 外国人メール相談

現在のページは
Tuktok na pahina
Konsultasyon para sa dayuhan
Konsultasyon sa Email Para sa mga Dayuhan

May ilang bagay na hindi maintindihan mula sa impormasyon sa email.
Sasagot sa iyo ang isang espesyalistang tagapayo sa pamamagitan ng telepono tuwing Huwebes at Sabado.
Mangyaring tiyaking isulat ang lugar ng asterisk (*)

  Tirahan
  -

  ※Pakisulat ang numero ng telepono na maaaring tawagan tuwing Huwebes at Sabado mula 10:30 am hanggang 12:00 pm at mula 1:00 pm hanggang 4:00 pm.

  *Kailangan mo ba ng interpreter?
  *Patakaran sa privacy

  Ang sumusunod ay ang patakaran sa proteksyon ng personal na impormasyon (patakaran sa privacy).

  Kung sumasang-ayon ka sa buong teksto, mangyaring suriin ito.

  ↑ Sa tuktok ng pahina