(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

email tư vấn dành cho người nước ngoài 外国人メール相談

現在のページは
Trang đầu
Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài
email tư vấn dành cho người nước ngoài

* Có một số điều không thể hiểu được từ thông tin trong email.
Chuyên viên tư vấn sẽ trả lời bạn qua điện thoại vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Xin vui lòng điền những thông tin sau vào “*“.

  Địa chỉ
  -

  ※Vui lòng ghi số điện thoại có thể liên lạc vào các ngày thứ Năm và thứ Bảy từ 10:30 sáng đến 12:00 trưa và từ 1:00 chiều đến 4:00 chiều.

  *Quý vị có cần thông dịch viên không?
  *Chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

  Sau đây là chính sách bảo mật thông tin cá nhân (chính sách bảo mật).

  Nếu đồng ý với tất cả các câu, vui lòng check ✓.

  ↑ Lên đầu trang