(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

Tin tức お知らせ

現在のページは
Trang đầu
Tin tức
2021
2021

5月(がつ)27日(にち)(木(もく))から外国人専門相談窓口(がいこくじんせんもんそうだんまどぐち)の相談時間(そうだんじかん)が少(すこ)し変(か)わります。 (1)仕事(し...

chuyên mục: 
Thông báo

↑ Lên đầu trang