(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

Tin tức お知らせ

現在のページは
Trang đầu
Tin tức
chuyên mục: Thông báo
2018/07/27 (English、中文、Tiếng Việt、Tagalog ...

(English、中文、Tiếng Việt、Tagalog、Português)呉市で使用している案内「災害に伴う労働者の相談窓口」(英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語)の文面をご紹介します

2018/07/27

  • Thông báo

(English、中文、Tiếng Việt、Tagalog、Português)呉市で使用している案内「災害に伴う労働者の相談窓口」(英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語)の文面をご紹介します。

(English)災害に伴う労働者の相談窓口(英語)

(中文)災害に伴う労働者の相談窓口(中国語)

(Tiếng Việt)災害に伴う労働者の相談窓口(ベトナム語)

(Tagalog)災害に伴う労働者の相談窓口(タガログ語)

(Português)災害に伴う労働者の相談窓口(ポルトガル語)

 


↑ Lên đầu trang