(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

Tin tức お知らせ

現在のページは
Trang đầu
Tin tức
chuyên mục: Thông báo
2018/07/27 (中文、Tiếng Việt、Tagalog、Portugu ...

(中文、Tiếng Việt、Tagalog、Português)【更新】呉市で使用している「り災届出証明書の説明」(中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語)の文面をご紹介します

2018/07/27

  • Thông báo

(中文、Tiếng Việt、Tagalog、Português)【更新】呉市で使用している「り災届出証明書の説明」(中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語)の文面をご紹介します。

り災届出証明書とは_中国語

り災届出証明書とは_ベトナム語

り災届出証明書とは_タガログ語

【更新】り災届出証明書とは_ポルトガル語

 


↑ Lên đầu trang