(Đoàn thể công ích) Trung Tâm Quốc Tế Hiroshima

Tin tức お知らせ

現在のページは
Trang đầu
Tin tức
chuyên mục: Thông báo
chuyên mục: Thông báo

呉市で使用している「住宅が被害を受けた方への案内」(中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語)の文面をご紹介します。 (中文)住宅が被害を受けた方_中国語 (Tiếng Việt)住宅...

chuyên mục: 
Thông báo

呉市で使用している「罹災証明書等の案内(中国語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語)の文面をご紹介します。 (中文)罹災証明書等の案内_中国語 (Tiếng Việt)罹災証明書等の案内...

chuyên mục: 
Thông báo

↑ Lên đầu trang